Actiefoto H1 2020.jpg Clubhuis sneeuw uitsnede.jpg Dames 1 2020 s.jpg Rabofandag.jpg Welkom 2019 bij 5950x1450 mm klein.jpg Ballen.jpg Afbeelding MHCZ App 2019-klein.jpg Heren 1 2020 complet.jpg Kerstclinic2020head.jpg Veld 2 sneeuw header.jpg Luchtfoto MHCZ - kopie.jpg Jeugdfonds header.png Goalie.jpg
 
 
Nieuwsafbeelding

Extra maatregelen COVID-19

5-11-2020  |  Beste clubgenoten, 

Om te beginnen, maken we jullie graag de complimenten voor de manier waarop jullie, ondanks alle beperkingen, de regels respecteren die momenteel gelden op onze accommodatie. Spelers, trainers, coaches en begeleiders, iedereen draagt zijn/haar steentje bij en neemt verantwoordelijkheid. Dank aan de vrijwilligers die dagelijks de accommodatie komen openen, afsluiten en toezicht houden. 

De teleurstelling is daarom des te groot, dat ondanks de teruglopende besmettingscijfers de huidige maatregelen zijn verlengd tot medio december en er voor twee weken zelfs extra beperkingen zijn voor het seniorenhockey. 

De KNHB verwoordt het als volgt: "De KNHB is teleurgesteld in het perspectief dat de huidige maatregelen bieden. Eerder hebben wetenschappelijke cijfers al aangetoond dat sporten in de buitenlucht geen besmettingsrisico’s met zich meebrengt. De duur en het aantal contactmomenten tijdens het hockeyen is bijvoorbeeld laag, waardoor – zeker in de buitenlucht – sport juist veel kan betekenen voor de volksgezondheid. Uit eerdere onderzoeken is ook bekend dat het grootste deel van de sporters in de buurt woont van de eigen vereniging waardoor trainen op de eigen vereniging geen grote impact heeft op het aantal reisbewegingen. Daarom hoopt de KNHB dat de overheid het over twee weken mogelijk maakt dat seniorenteams in elk geval weer met het gehele team in plaats van met twee of vier op de eigen vereniging kunnen trainen. Net als junioren.” 

Sinds woensdagavond 22.00 uur gelden de volgende aanvullende maatregelen:
 • Tot en met half december kan er géén competitie worden gespeeld.
 • Senioren mogen de komende twee weken maximaal in groepjes van 2 trainen (met 1,5 meter afstand).
 • Jeugdteams mogen blijven trainen zonder restricties. Aan jeugdteams blijft het toegestaan onderlinge wedstrijden binnen de club te spelen. 

Senioren
Onder de seniorenteams is een inventarisatie gedaan om de animo te peilen voor trainen in tweetallen. Onder de nieuwe voorwaarden geven zij aan dat het vrijwel onmogelijk is een zinvolle training te organiseren. Hierdoor komen de trainingen voor (jong)senioren, inclusief trimhockey en G-hockey dan ook te vervallen tot 18 november.
We gaan er van uit dat vanaf 18 november het weer mogelijk is om minimaal in viertallen te trainen, maar hopen dat dit met het gehele team zal zijn, zonder beperkingen. 

Zaalhockey, MidWinterCompetitie en herstart veldcompetitie
De nieuwe maatregelen hebben de KNHB doen besluiten om zowel de zaalhockeycompetitie als de MidWinterCompetitie niet door te laten gaan in heel Nederland. Er mag t/m het weekend van 12/13 december geen competitie worden gespeeld en er is veel onzekerheid over wat de komende tijd mogelijk wel weer mag.
De bond zet daarom in op het uitspelen van de afgebroken veldcompetities zodra dat is toegestaan en streeft ernaar om deze op te starten in januari. De KNHB hoopt in het weekend van 9/10 januari 2021 de eerste wedstrijden te kunnen plannen en heeft daarvoor een scenario uitgewerkt. Ook in het geval er pas in februari weer mogelijkheden zijn om de draad op te pakken heeft de KNHB een scenario klaarliggen. We trainen in de winter dus door op het veld. Zodra er meer duidelijk wordt, informeren we jullie hier uiteraard over.
Het bestuur onderzoekt of het wegvallen van een deel van de hockeyactiviteiten op een of andere manier gecompenseerd zou kunnen worden. 

Sweet Lake Hockey Dome
We hebben serieus overwogen om onze blaashal neer te laten zetten op veld 2, ondanks dat er geen zaalhockeycompetitie wordt gespeeld. Het hebben van een eigen indoor-accommodatie geeft leden de mogelijkheid om te kunnen zaalhockeyen, onderlinge partijtjes te spelen en mogelijk ook andere sport- en spelvormen te beoefenen. Echter, de steeds veranderende en verlenging van maatregelen, de onzekerheid over de ontwikkelingen en de duur zorgden voor twijfel.
Het voornemen van de KNHB om de veldcompetitie te hervatten vanaf januari gaf gisteravond uiteindelijk de doorslag. Als dit kan, hebben we namelijk alle hockeyvelden nodig om dit mogelijk te maken. We hebben dan ook besloten om de Sweet lake Hockey Dome dit jaar niet op te bouwen. 

Jongste Jeugd en Junioren
Voor de jeugd verandert er niet veel. Zij blijven trainen en onderlinge wedstrijden spelen. De betrokken commissies met vrijwilligers werken momenteel wat creatieve ideeën uit om daar de komende weken variatie in te brengen. 

De regels voor Jongste Jeugd en Junioren:
 • Trainingen gaan door zoals vermeld in het trainingsschema. Door de laatste wijzigingen kan er een aanpassing zijn in tijd/veld. Kijk goed op de website/clubapp wat voor jouw team van toepassing is.
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan bij trainingen en oefenwedstrijden. Ook geen (kleine) broertjes of zusjes.
 • Bij oefenwedstrijden worden vanaf nu maximaal 2 begeleiders per team toegelaten, exclusief scheidsrechter/spelleider. Dit geldt ook voor Jongste Jeugdteams die drietalhockey spelen (dus niet twee begeleiders per drietal). Hier wordt op gecontroleerd door de toezichthouders.
 • Na afloop van de training en oefenwedstrijd moet je de accommodatie meteen verlaten.
 • Het clubhuis blijft gesloten. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan het toilet in het souterrain gebruikt worden. 

Daarnaast blijven ook de bestaande regels van toepassing. Deze vind je verderop in dit bericht. 

Alleen samen kunnen wij een zo veilig mogelijke omgeving creëren op onze club. Wij vragen iedereen dan ook de regels te blijven respecteren en elkaar erop aan te spreken als dit nodig is. 

Check regelmatig de Corona-update op de clubwebsite/club-app voor nieuwe en aanvullende informatie. Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen, dan kun je een bericht sturen naar [email protected]

Namens alle leden, vrijwilligers, medewerkers heel erg bedankt voor je medewerking.

Met sportieve groet,
Bestuur MHC Zoetermeer


De regels die nog steeds van toepassing zijn (op alfabetische volgorde):

Algemeen
 • Voor alles geldt: gebruik je gezonde verstand!
 • Heb je klachten, blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen.
 • Ga direct naar huis als je klachten krijgt zoals: neusverkoudheid, niezen, loopneus, keelpijn, etc.
 • Nies en hoest in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Ben je op vakantie geweest in een land of gebied waarvoor ‘code oranje’ geldt, dan adviseren wij je dringend om 10 dagen in quarantaine te gaan. Ook als je (nog) geen klachten hebt.
 • 18 jaar of ouder: houd altijd 1,5m afstand.
 • Was je handen voor en na een bezoek aan de club.
 • Douchen en omkleden doe je thuis, de kleedkamers zijn gesloten.
 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet. Het toilet op de club (in het souterrain) mag alleen in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden.

Afstandsregels: 1½ meter afstand
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en ten opzichte van volwassenen geen afstand te houden. Voor leden uit hetzelfde huishouden geldt dat ook zij onderling geen afstand hoeven te houden.
 • Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden maar moeten dit wel tot volwassenen.
 • Volwassen dienen te allen tijde afstand te houden ten opzichte van elkaar en jongeren vanaf 13 jaar

Bepreekruimtes
De twee bespreekruimtes Dummy en Scoop (boven) kunnen niet meer gebruikt worden door of gereserveerd worden voor teams. Teambesprekingen voor een (oefen)wedstrijd kunnen op de accommodatie alleen nog buiten plaatsvinden.

Clubhuis/bar
Het clubhuis/bar blijft gesloten. Bidons vullen kan bij de buitenkraan naast het terras.

EHBO
Er is een EHBO-kit en blessure-ijs beschikbaar. Meld je hiervoor bij de toezichthouder. Is er bij ernstige blessures een ambulance nodig? Bel 112. De aanrijroute voor veld 1 t/m 3 is via het toegangshek tussen het Miniveld en veld 3 (inrit bij de Outdoor Fitness richting de tennisclub). De toezichthouder opent het hek. De AED hangt binnen in het clubhuis tegenover de lift.

Kleedkamers
Kleedkamers en douches blijven gesloten. Kom dus omgekleed naar de (oefen)wedstrijd of training.

Materiaal
De materiaalruimte en de keeperslockerruimte in het souterrain zijn geopend. Hier bevinden zich ook de gevonden voorwerpen.

Ouders/verzorgers
 • Informeer je kind(eren) over de geldende regels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer (bv op een briefje in de jaszak);
 • Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de accommodatie van MHCZ. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training en/of (oefen)wedstrijd van jouw kind(eren). Lees ook de informatie bij toeschouwers;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en aanwezige vrijwilligers;
 • Ieder Jongste Jeugdteam (dus t/m E) kiest uit de ouders 1 begeleider. Deze ouder begeleidt het team op trainingsdagen en bij de oefenwedstrijden vanaf het parkeerterrein naar het veld en direct na afloop van de training weer terug naar het parkeerterrein. Deze ouder blijft in de buurt van het team (niet op het veld) en begeleidt indien noodzakelijk bij de toiletgang en bij onverhoopte blessures. Voor deze persoon geldt ook dat de regels nageleefd moeten worden. Omdat bij de Kabouters en de trainingsgroep geen sprake is van vaste teams, stemt de Jongste Jeugdcommissie deze procedure via e-mail af met de ouders. Jongste Jeugdteams verzamelen voorafgaand aan de training op het parkeerterrein. We hebben royaal de ruimte in het Van Tuyllpark, dus maak daar gebruik. Vanaf het parkeerterrein worden de spelers van het team door de begeleider naar het trainingsveld gebracht. De ouders spreken per team met elkaar af waar op het parkeerterrein de kinderen direct na de training weer worden opgehaald.
 • Ouders die hun kind naar de club brengen, zetten hun kind af op het parkeerterrein. LET OP: Er geldt een stopverbod langs de hele stoeprand vanaf het zwembad tot aan de ingang van MHCZ. Team Handhaving komt regelmatig langs, riskeer geen boete en parkeer gewoon in een parkeervak. Spreek af waar je je kind direct na afloop van de training of wedstrijd weer ophaalt.

Registreren
Iedereen vanaf 13 jaar die ons complex wil betreden moet (iedere keer opnieuw) de gezondheidscheck doen en zich registreren d.m.v. de QR-code of via www.mhcz.nl/registratie. Dat kun je ook van tevoren doen voordat je naar de club komt. Help elkaar en anderen hierbij als dat nodig is. Gegevens worden twee weken bewaard voor eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD en daarna automatisch gewist.

Toeschouwers
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan op sportaccommodaties. Het doel van de maatregel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Dat betekent:
 • Ouders mogen niet meer op de accommodatie komen om naar de trainingen en (oefen)wedstrijden van hun kind(eren) te kijken. De coach(es) en manager(s) begeleiden de spelers tijdens wedstrijden;
 • Leden die klaar zijn met hun eigen (oefen)wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk na de training/wedstrijd de accommodatie verlaten.
Tip: MHCZ ligt in het Van Tuyllpark. Daar kun je als ouder terwijl je kind hockeyt een wandeling maken of een rondje hardlopen. Er is een Outdoor Fitness naast onze accommodatie.

Toezichthouders
Er is tijdens openingstijden op ieder moment tenminste 1 toezichthouder/aanspreekpunt aanwezig. Deze is herkenbaar aan een gekleurd hesje.

Toiletten
Toiletten boven blijven gesloten, toiletten in het souterrain zijn alleen in uitzonderlijke gevallen te gebruiken.

Trainingen
Alle trainingen gaan door volgens het trainingsschema. Leden die klaar zijn met hun training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk na de training de accommodatie verlaten.