Welkom 2019 bij 5950x1450 mm klein.jpg Afbeelding MHCZ App 2019-klein.jpg Dames 1 2020 s.jpg Veld 2 sneeuw header.jpg Goalie.jpg Clubhuis sneeuw uitsnede.jpg Heren 1 2020 complet.jpg Actiefoto H1 2020.jpg Jeugdfonds header.png Kerstclinic2020head.jpg Luchtfoto MHCZ - kopie.jpg Rabofandag.jpg Ballen.jpg
 
 
Nieuwsafbeelding

Update ivm Coronavirus

23-4-2021  | Update 23 april

De KNHB heeft naar aanleiding van het door de overheid gepubliceerde openingsplan en de persconferenties van 13 en 20 april 2021 besloten alle competities van seizoen 2020-2021 te beëindigen. 

Streven blijft regionale wedstrijden
De KNHB blijft zich er voor inzetten dat iedereen van 27 jaar en ouder zo snel mogelijk zonder beperkingen kan hockeyen. Daarnaast werkt de KNHB hard aan toestemming om (regionale) wedstrijden te kunnen spelen. Zodra de overheid dat toestaat, zal de KNHB dit voor de verenigingen organiseren, ook als het spelen van deze regionale wedstrijden is gelimiteerd tot een specifieke leeftijdsgroep dan wel regio. Op die manier wil de KNHB er zorg voor dragen dat er aanbod is voor alle teams en verenigingen.

Lees verder voor meer informatie


Update 21 april

Een van de versoepelingen van de coronamaatregelen die op 20 april werden bekendgemaakt is ook van invloed op de sport: de avondklok wordt afgeschaft. Vanaf mei is het trainingsschema hierop aangepast en kan er iets langer worden doorgetraind.

De overige nu geldende maatregelen blijven van kracht. Dit betekent dat het clubhuis en het terras voorlopig nog gesloten blijven. Terrassen bij sportaccommodaties zijn helaas uitgesloten van heropening.

Maandag 3 mei worden er mogelijk nieuwe versoepelingen aangekondigd.


Update 14 april 2021

Tijdens de persconferentie van dinsdag 13 april heeft de overheid aangegeven dat de huidige lockdown tot minimaal 28 april wordt verlengd. Dit betekent dat alle bestaande maatregelen blijven gelden en er geen versoepelingen zijn aangekondigd. Met name voor onze leden van 27 jaar en ouder vinden wij dit heel vervelend, we hadden graag gezien dat ook zij weer zonder beperkingen zouden mogen trainen.


Update 9 maart 2021

Maandagavond 8 maart liet het kabinet weten dat de huidige lockdown in ieder geval verlengd wordt tot en met 30 maart. Wel vindt er met ingang van dinsdag 16 maart 2021 een kleine aanpassing plaats voor de senioren van 27 jaar en ouder. Vanaf deze datum mogen zij in groepjes van maximaal vier personen trainen, mits zij onderling 1,5 meter afstand houden.

Samengevat gelden voor de buitensport de volgende regels:
 • (Jongste) jeugdteams mogen zonder beperkingen trainen en intern binnen de vereniging onderlinge wedstrijden spelen. Zij mogen geen competitie spelen.
 • Jongeren en jong volwassenen t/m 26 jaar mogen in teamverband trainen en binnen de vereniging onderling wedstrijden spelen. Zij mogen geen competitie spelen.
 • Senioren van 27 jaar en ouder mogen tot 16 maart alleen in groepjes van maximaal twee en met anderhalve meter afstand trainen. Vanaf 16 maart mogen zij trainen in groepjes van maximaal vier personen. Zij mogen geen onderlinge wedstrijden of competitie spelen.

Update 24 februari: Versoepeling voor jongeren tot 27 jaar

Het kabinet heeft gisteren een nieuwe versoepeling in de sport bekend gemaakt: jongeren tot 27 jaar mogen per 3 maart zonder restricties op de eigen vereniging hockeyen. Voor hen gelden dan dezelfde regels als nu voor de jeugd van toepassing zijn.

Dat betekent bijvoorbeeld dat alle jong senioren teams weer mogen hockeyen. Het spelen van onderlinge wedstrijden op de eigen vereniging is voor deze leeftijdscategorie eveneens mogelijk.
Hoewel de versoepeling niet voor alle senioren geldt, is het een mooie stap op weg naar normaal sporten voor alle leeftijden.
Het trainingsschema wordt weer aangepast, maar zolang de avondklok geldt, blijft het puzzelen met de beschikbare veldruimte.

In aansluiting op de routekaart streeft de KNHB er met andere sportbonden naar om in kleine stappen regulier sporten weer mogelijk te maken voor iedereen. Om dat voor elkaar te kunnen krijgen, is het van het grootste belang dat hockeyers en verenigingen hun verantwoordelijkheid blijven nemen en verantwoord omgaan met de nieuwe versoepeling per 3 maart. Alleen op die manier zorgen we er samen voor dat ook de volgende stappen voor andere groepen in zicht komen.

Update 3 februari: Geen wijzigingen

Helaas, helaas... Tijdens de persconferentie van 2 februari liet het kabinet weten dat de huidige lockdown in ieder geval verlengd wordt tot en met 2 maart 2021. Over mogelijke verlenging van de avondklok wordt later deze week een besluit genomen.

Samengevat betekent dit voor de sport dat sporten in een binnenruimte zeker tot en met 2 maart 2021 niet is toegestaan. Voor buitensporten zoals hockey gelden nog steeds de volgende regels:
 • Jeugdteams mogen zonder beperkingen trainen en intern binnen de vereniging onderlinge wedstrijden spelen. Zij mogen geen competitie spelen.
 • Senioren mogen alleen in groepjes van maximaal twee en met anderhalve meter afstand trainen. Zij mogen geen onderlinge wedstrijden of competitie spelen.

Update 22 januari 2021: Avondklok

Afgelopen woensdag werden de coronamaatregelen weer aangescherpt. Donderdag werd hier de avondklok als extra maatregel aan toegevoegd. Van de nieuwe aanscherpingen is met name de avondklok direct van invloed op onze activiteiten.
Vanaf zaterdag 23 januari tot en met (in elk geval) dinsdag 9 februari moeten mensen vanaf 21.00 uur thuis zijn tenzij zij tot een uitzonderingsgroep behoren.

Door deze maatregel moeten de trainingen zo ingepland worden dat kinderen en begeleiders buiten kunnen sporten en vervolgens op tijd thuis kunnen zijn. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor alle senioren die in tweetallen en op anderhalve meter afstand trainen alsook de bootcamp.

Het trainingsschema is inmiddels aangepast en zichtbaar in de clubapp/website. Het was een hele puzzel. Helaas hebben we door de nieuwe omstandigheden de training van drie teams naar een andere avond moeten verplaatsen. Check voor vertrek van huis je trainingstijd en -veld!
Train je tot 20:30 uur, dan moet je om 20:30 uur de accommodatie verlaten. Dat betekent dat het trainingsmateriaal en het veld om 20:30 uur opgeruimd moeten zijn, zodat de toezichthouder vlot kan afsluiten en ook op tijd naar huis kan.

We zijn ons ervan bewust dat sommige leden/trainers een langere reistijd hebben omdat ze niet in Zoetermeer wonen. Met reistijd van trainers die verder weg wonen, is in het schema rekening gehouden. Er is geen sprake van uitzonderingsgroepen binnen onze vereniging. Twijfel je of je op tijd thuis kunt komen, geef dat dan aan bij je trainer en ga als het nodig is iets eerder weg van de training.

Update 13 januari 2021: Geen wijzigingen

De persconferentie van dinsdag 12 januari bracht geen nieuwe maatregelen en helaas ook geen versoepelingen. Het maatregelenpakket zoals dat is benoemd op 14 december blijft in elk geval van kracht tot en met 9 februari (zie update 15 december).
De KNHB buigt zich nu over de gevolgen die dit heeft voor de mogelijke herstart van de competities en komt eind deze week met meer informatie.

Update 15 december: Extra maatregelen

Tijdens de extra ingelaste persconferentie van 14 december werden extra maatregelen bekend gemaakt. Een aantal daarvan is ook van invloed op de sport. De KNHB en de NOC*NSF brengen nu alle gevolgen in kaart, waarna wij ook de berichtgeving updaten.

Wel is het volgende duidelijk en van kracht t/m 19 januari:
 • Voor senioren-leden (ook trimmers en veteranen) geldt dat buiten sporten is toegestaan, maar alleen op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in groepjes van twee personen. Net als na 4 november zijn in overleg de trainingen voor senioren uit het trainingsschema gehaald.
 • Dit geldt niet voor jeugdleden waarvoor buiten sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club wel is toegestaan.
Zoals al eerder besloten, is de club gesloten tijdens de Kerstvakantie van 19 december t/m 2 januari.


Update 9 december: Geen wijzigingen

Op 8 december was er weer een nieuwe persconferentie. Helaas bracht deze voor de hockeysport nog geen verdere versoepelingen. Voor senioren geldt nog altijd dat het alleen in groepjes van vier en met 1,5 meter afstand mogelijk is te trainen. Afhankelijk van de ontwikkelingen rond het virus in Nederland zijn er wellicht in januari versoepelingen mogelijk, wellicht eerst tot en met 27 jaar.
De KNHB pleit er al langere tijd voor senioren net als de jeugd te behandelen en zonder beperkingen op de eigen vereniging te laten trainen en spelen. Ze blijven hiervoor aandacht vragen omdat de overtuiging is dat sport een van de oplossingen is in deze tijd en zeker buiten geen extra risico’s met zich meebrengt.

Hoewel het nog niet helemaal is uitgesloten dat de competities in januari weer opgestart kunnen worden, concludeert de KNHB op basis van de persconferentie van 8 december jl. dat een herstart in de maand januari hoogstwaarschijnlijk niet tot de mogelijkheden behoort. De KNHB bereidt zich daarom vanaf nu vooral voor op het tweede scenario dat ze ruim een maand geleden presenteerden.

Scenario (2): starten met competities in februari
Wanneer de competities rond februari weer mogen worden hervat, geldt dat er direct weer competitie wordt gespeeld zodra dit door de overheid wordt toegestaan.

De volgende uitgangspunten gelden:
 • De competities zijn zoals bekend half oktober, vlak voor de herfstvakantieperiode, gestaakt. Op dat moment hadden de meeste seniorenteams zes van de elf wedstrijden voor de winterstop gespeeld en de jeugd heeft, op enkele B-teams na, de voorcompetities afgerond.
 • Alle seniorenteams (met uitzondering van de 1e teams die uitkomen in de bondscompetitie – dit betreft de Promotieklasse tot en met de 4e Klasse), jeugdteams en jongste jeugdteams vervolgen direct als dat kan de competities en halen de tot nog toe niet gespeelde wedstrijden in februari in. In maart wordt het seizoen dan zo snel mogelijk zoals te doen gebruikelijk voortgezet.
 • Bij de 1e teams die uitkomen in de bondscompetitie (Promotieklasse tot en met 4e Klasse) blijven we rekening houden met een naar omstandigheden reële voorbereidingstijd rekenend vanaf het moment dat de teams de groepstrainingen weer kunnen hervatten.

Omdat het aantal speeldagen tot en met einde seizoen bij een herstart in februari minder groot is en hierdoor tijd voor een herindeling ontbreekt, bestaat de kans dat met name bij de jeugd aanpassingen in het competitieformat noodzakelijk zijn. De competitieleiding van de KNHB werkt dit de komende weken nader uit waarbij het streven blijft evenveel wedstrijden te spelen als in andere seizoenen (18 tot 22). Wellicht moet het seizoen daarvoor verlengd worden tot en met de 1e week van juli.

Mocht uiteindelijk blijken dat de competities pas eind februari of in maart kunnen worden hervat, dan bestaat de kans dat het aantal wedstrijden moet worden teruggebracht om competities wel volledig te kunnen uitspelen.


Update 6 december: Mondkapjesplicht

Met ingang van 1 december is de mondkapjesplicht ingevoerd. Het was onduidelijk of dit ook van toepassing is op clubhuizen van buitensportverenigingen. Inmiddels is bekendgemaakt dat de mondkapjesplicht ook daar geldt. Deze maatregel is met directe ingang en voorlopig tot maart van kracht in ons clubhuis.

Update 18 november

Op 17 november kondigden minister-president Rutte en minister De Jonge tijdens de persconferentie aan dat de strengere maatregelen van 4 november per donderdag 19 november niet meer gelden. Wel gelden alle maatregelen zoals die op 14 oktober zijn ingegaan. Dat betekent voor de sport vooral dat senioren vanaf donderdag 19 november weer in groepjes van 4 en met 1,5 meter afstand mogen trainen. Voor de jeugd verandert er niets.

Update 4 november

Gisteravond heeft de overheid voor de komende twee weken een aanscherping van de maatregelen aangekondigd. Deze gaan in vanavond om 22.00 uur. Vandaag inventariseren en besluiten we wat dit betekent voor de activiteiten op de club vanaf morgen. De wijzigingen worden bekendgemaakt via e-mail en de website/clubapp onder 'Extra Maatregelen'.

Bestuur MHC Zoetermeer

4/11/2020 Bericht KNHB:
De KNHB heeft kennisgenomen van de persconferentie van de overheid op dinsdag 3 november waarin een tijdelijke verzwaring van de maatregelen is aangekondigd. Hieronder zijn de hoofdlijnen van de maatregelen met betrekking tot de sport te vinden. Op basis van de nieuwe maatregelen worden het sportprotocol en de veelgestelde vragen zo snel mogelijk aangepast.

De overheid heeft de volgende maatregelen vastgesteld per 4 november 22.00 uur:
 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in groepjes met niet meer dan twee personen.
 • Wedstrijden zijn niet toegestaan.
Uitgezonderd zijn:
 • Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal)
 • Kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Let op: de leeftijdsgrenzen kunnen voor de hockeysport als volgt geïnterpreteerd worden: alle teams die jeugdcompetities spelen, vallen onder de regeling voor kinderen tot 18 jaar en mogen dus sporten in teamverband en wedstrijden spelen tegen jeugdteams van de eigen vereniging op de eigen club.


Update 15 oktober

Naar aanleiding van de verdere beperkingen (o.a. stilleggen van de competitie) die voor 4 weken gelden vanaf 14 oktober 22:00 uur onderzoekt het bestuur een aantal zaken, waaronder:
 • Wat betekent dit voor het zaalhockeyseizoen en eventueel MWC?
 • Wat kunnen we bedenken voor senioren om in deze nieuwe omstandigheden te kunnen blijven trainen. NB. De trainingen voor senioren op 15 en 16 oktober zijn gecanceld. Na de herfstvakantie worden de trainingen hervat.
Uiteraard komen we hier na overleg met de KNHB en de gemeente zo snel mogelijk op terug.


Update 13 oktober 20:00 uur

Landelijke maatregelen per woensdag 14 oktober 22:00 uur.
KNHB: We hebben kennisgenomen van de persconferentie van de overheid op dinsdag 13 oktober. Hieronder zijn de hoofdlijnen van de maatregelen met betrekking tot de sport te vinden. De KNHB gaat nu in overleg met andere sportbonden en NOC*NSF om te bepalen wat de nieuwe maatregelen specifiek inhouden. Op 14 oktober zorgen we ervoor dat de informatie in ons coronadossier is aangepast.

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:
 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen.
 • Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Uitgezonderd zijn: Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal)
 • Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Update 28 september 21:00 uur

KNHB: De maatregelen die vanavond door de overheid zijn afgekondigd en gelden per dinsdag 29 september vanaf 18.00 uur, zijn ook van invloed op de (hockey)sport. De regionale aanpak heeft nu plaats gemaakt voor landelijke maatregelen. Dat betekent dat deze maatregelen vanaf morgen voor ALLE hockeyers, hockeyverenigingen, vrijwilligers en fans gelden.
De minister-president gaf gelukkig aan dat sporten mogelijk blijft. Maar publiek is op geen enkele locatie toegestaan en helaas moeten ook de sportkantines weer dicht. De sportbonden, waaronder de KNHB, en NOC*NSF werken nu hard aan handvatten voor de sportsector om verenigingen te helpen de maatregelen na te kunnen leven per dinsdag 29 september. Deze informatie is morgen voor 18.00 uur beschikbaar.

De KNHB blijft iedereen oproepen om je goed aan alle maatregelen te houden. Was je handen regelmatig, schud geen handen en houd afstand. Werk ook mee aan alle andere maatregelen op de verenigingen. Alleen op die manier kunnen we in elk geval met elkaar blijven hockeyen, al is dat dan voorlopig zonder publiek.


Update 21 september

Sinds zondagavond 20 september 18.00 uur zijn in zes veiligheidsregio’s in Nederland extra maatregelen van kracht. De maatregelen zijn van toepassing op de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden.

De extra maatregelen voor Zoetermeer staan beschreven in de noodverordening van Veiligheidsregio Haaglanden.

Naar aanleiding daarvan heeft het bestuur de gemeente enkele vragen gesteld over de praktische betekenis voor ons als vereniging, onder andere m.b.t. de meldplicht;
Gemeente: De competitie valt onder ‘uitoefening van het verenigingsrecht’ en valt daarmee niet onder de meldplicht. Georganiseerde bijeenkomsten met meer dan 50 personen vallen daar weer wel onder. Buiten is placering/reservering pas verplicht als daar meer dan 250 mensen gaan zitten. Ook hier geldt het wel voor de ‘uitoefening van het verenigingsrecht’,


Update 3 september

Van de KNHB:
Op 8 maart speelden we de laatste competitiewedstrijden in het seizoen 2019-2020. Na een gedwongen en lange periode van stilte op de complexen en dankzij de inspanningen van ontzettend veel vrijwilligers op de verenigingen, is het gelukkig sinds mei weer toegestaan om te kunnen hockeyen. En hoewel van het echte verenigingsleven zoals we dat zo graag zien door alle geldende maatregelen helaas nog geen sprake kan zijn, zijn wij ontzettend blij dat zaterdag 5 en zondag 6 september alle competities weer van start gaan.

Dat is waar we allemaal hard voor hebben gewerkt, we mogen weer om ’het echie’ hockeyen. We beseffen ons terdege dat er van de verenigingsbesturen en de vrijwilligers enorm veel gevraagd is en wordt deze periode. Het is niet eenvoudig aan alle maatregelen te kunnen voldoen en de vereniging ‘coronaproof’ te maken. We zijn er trots op dat de hockeyverenigingen zich wederom van hun beste kant hebben laten zien en zo goed en zo kwaad als dat gaat de corona-maatregelen op proberen te volgen. Maar we zijn er nog niet. Nu moeten we er samen voor zorgen dat hockeyers en bezoekers deze regels ook naleven.

We wijzen je daarom op de gedragsregels voor hockeyers en begeleiders die we opstelden (zie link hieronder). Als we ons allemaal aan de afspraken houden, vergroten we de kans dat we kunnen blijven hockeyen.

Vanzelfsprekend staan we de verenigingen daarbij bij waar nodig. Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van alle hockeyers en bezoekers op onze hockeycomplexen. Wij proberen daarom wanneer de actualiteit dat van ons vraagt, zo snel mogelijk te schakelen en de verenigingen te informeren. Laten we alles doen wat in onze macht ligt om ervoor te zorgen dat we kunnen blijven hockeyen!

We wensen iedereen ontzettend veel succes en plezier met de start van de competitie.

Met vriendelijke groet,
Erik Gerritsen, Algemeen Directeur KNHB
Erik Cornelissen, Voorzitter KNHBUpdate 25 augustus

Van de vrijwilligers van de Commissie Arbitrage, Sportiviteit & Respect

Scheidsrechters zien toe op Corona maatregelen
De KNHB heeft deze week aan de scheidrechters instructies gegeven over handhaving van de Corona maatregelen tijdens de wedstrijden. Het niet naleven van die regels kan leiden tot een spelstraf en disciplinaire maatregelen. Hier is de hele instructie van de KNHB te lezen.

We noemen hier alvast:
 • Er vindt voorlopig geen line-up en shake-hands plaats – de teams stellen zich gelijk op op hun eigen helft.
 • Spelers moeten ten allen tijde voldoende afstand houden tot de scheidsrechters (bijv. bij het reageren op een beslissing).
 • Op het veld spugen of de neus ledigen of spugen is niet toegestaan.
 • Het bewust richting een tegenstander of scheidsrechter hoesten of spugen levert direct een rode kaart op.
 • Scheidsrechters hebben de mogelijkheid om de wedstrijd te staken als door het niet naleven van de coronaregels de veiligheid in het gedrang komt.

Uiteraard gaan we er van uit dat al onze spelers, coaches en andere begeleiders er alles aan zullen doen om de wedstrijden goed (en vooral veilig) te laten verlopen.


Update 19 augustus

Van de KNHB. Het coronavirus is nog niet uit ons land verdwenen helaas. Gelukkig is het wel mogelijk de hockeycompetities weer op te starten. Maar om ervoor te zorgen dat we met elkaar kunnen blijven sporten, is het van groot belang dat iedereen zich aan de speciale richtlijnen en afspraken houdt.

Allereerst gaat het om de richtlijnen van de overheid en de veiligheidsregio’s. Om sporten op een veilige en verantwoorde manier mogelijk te maken, hebben NOC*NSF en de gezamenlijke sportbonden ook specifieke richtlijnen voor de sport opgesteld. Tenslotte heeft de KNHB deze richtlijnen en maatregelen vertaald naar de hockeysport, en in het bijzonder de hockeycompetitie.

Het is belangrijk dat we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen: verenigingen, hockeyers, vrijwilligers en hockeyfans. De KNHB vraagt iedereen onderstaande richtlijnen goed door te nemen zodat we er gezamenlijk zorg voor kunnen dragen dat we competitie kunnen blijven spelen op een veilige en verantwoorde manier.

Basisregels voor de sport
De KNHB roept iedereen allereerst op om alle overheidsrichtlijnen in acht te nemen. Houd je aan alle adviezen:
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
 • Vermijd drukte.
 • Was vaak je handen.
Houd je ook aan de regels met betrekking tot thuisblijven c.q. in quarantaine gaan wanneer je dit gevraagd wordt of wanneer je klachten hebt.

Daarnaast heeft de KNHB een aantal richtlijnen opgesteld die betrekking hebben op de hockeysport. Deze informatie vind je hieronder.
Maar let op: per veiligheidsregio kan de situatie verschillen. Speel je een uitwedstrijd, zorg dan ook dat je op de hoogte bent van de situatie op de vereniging waar je te gast bent. Zoetermeer valt onder de regio Haaglanden. Bekijk de geldende noodverordening d.d. 21 augustus.

Algemeen
 • Op alle niveaus volgt de KNHB de overheidsrichtlijnen.
 • Positief geteste spelers of spelers die verplicht worden gesteld in quarantaine te gaan, blijven thuis en nemen niet deel aan wedstrijden, trainingen of andere clubactiviteiten.
 • Bij een positieve test binnen een team, bepaalt de GGD op basis van bron- en contactonderzoek de gevolgen voor de rest van het team. Over het algemeen verblijven hockeyers tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en zal de GGD teamgenoten zien als "overige niet nauwe contacten”. Deze spelers mogen blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid!
 • In beginsel worden alle wedstrijden gespeeld, ook als er in een team een of meerdere personen positief getest hebben op het coronavirus of personen in quarantaine zijn gesteld. Mocht een team onverhoopt in de problemen komen, schakel dan tijdig met de competitieleiding over de mogelijkheden tot uitstel van de wedstrijd.
 • Er gelden beperkende regels ten aanzien van bezoekers op een complex, bij een veld en in clubhuis, zie het algemeen sportprotocol en de handreiking crowdmanagement.
 • De thuisvereniging is verantwoordelijk voor de organisatie en naleving van de coronaregels van de overheid en stelt een coronacoördinator aan.

1 ½ meter afstand
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en ten opzichte van volwassenen geen afstand te houden.
 • Voor leden uit hetzelfde huishouden geldt dat ook zij onderling geen afstand hoeven te houden.
 • Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden maar moeten dit wel tot volwassenen.
 • Volwassen dienen te allen tijde afstand te houden ten opzichte van elkaar en jongeren vanaf 13 jaar.

Alleen tijdens de wedstrijd of training (sportbeoefening) is dat niet noodzakelijk:
 • Normaal spelcontact is toegestaan voor alle leeftijden.
 • Vooraf, tijdens rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen direct weer de afstandsregels te worden gehanteerd. Dat geldt ook rondom de dug-out, in de kleedkamer en in het clubhuis.

Toeschouwers
Publiek mag aanwezig zijn maar hiervoor gelden specifieke regels. Check hiervoor de handreiking "crowdmanagement” van NOC*NSF. De aantallen toeschouwers die in deze handreiking worden genoemd zijn overigens exclusief commissieleden, scheidsrechters, medewerkers en sporters. Deze personen hebben immers een ‘functie’ en staan op dat moment ingedeeld (waardoor hun aanwezigheid ook bekend is). Let op: zodra een wedstrijd is afgelopen of een vrijwilligersdienst erop zit, tellen deze personen wel mee in het totaal aantal aanwezigen op een terrein.
(NB. Op dit moment wordt voor MHCZ bekeken op welke wijze we bezoekers gaan registreren. Daarover volgt bericht uiterlijk vóór het eerste competitieweekend.)

Geforceerd stemgebruik, schreeuwen, zingen en spreekkoren is niet toegestaan.

> Naar veelgestelde vragen.

Update 24 juni 19.00 uur
Woensdagavond 24 juni vond wederom een persconferentie plaats over de maatregelen met betrekking tot het coronavirus. Er was veel goed nieuws, ook met betrekking tot de sport.

Belangrijke punten die we alvast op hoofdlijnen kunnen delen:

Vanaf woensdag 1 juli geldt het volgende (naast de algemene afstandsregel van 1,5 meter, het handen wassen, het vermijden van drukte en thuisblijven als je je niet goed voelt):

 • senioren hoeven geen onderlinge afstand meer te houden tijdens het hockeyen; NB: per 24 juni laat de KNHB de beperking op het aantal senioren per veld tijdens de training vervallen, echter de 1,5 meter afstand tijdens de training dient tot en met 30 juni aangehouden te worden.
 • (oefen)wedstrijden zijn weer toegestaan voor alle leeftijden. Hierbij mogen onder voorwaarden toeschouwers aanwezig zijn. Geforceerd stemgebruik is niet toegestaan.
 • jeugd tot en met 18 jaar hoeft geen afstand meer te houden tot elkaar, ook niet buiten het veld;
 • voor iedereen boven de 18 geldt (spelers en toeschouwers!): 1,5 meter afstand houden buiten het veld, waaronder dus ook in de kleedkamers en in de clubhuizen;
 • clubhuizen en horeca kunnen weer geopend worden, maar ook hier geldt in elk geval 1,5 meter afstand houden.
De competitieleiding van de KNHB heeft op basis van de versoepelingen besloten dat de competitie 2020-2021 volgens planning (zie reeds gepubliceerde speeldagenkalenders) start in het weekend van 5 en 6 september. Daarnaast zijn de programma’s van de Hoofdklasse, Promotieklasse, Overgangsklasse en Eerste Klasse nog niet bekend maar streeft de KNHB ernaar ook deze competities op 6 september te starten. Zoals in de oorspronkelijke planning reeds opgenomen start alleen de competitie van de Landelijke Jeugd Top en Subtop klasse (A- en B-jeugd) een weekend eerder.

Diverse versoepelingen die vanavond zijn gecommuniceerd, hebben een nadere toelichting of richtlijn nodig. Denk bijvoorbeeld aan het aantal personen dat op een sportlocatie mag zijn. Alle versoepelingen en de gevolgen ervan voor de sport bespreekt de KNHB eerst met NOC*NSF, waarna ze de verenigingen zo snel mogelijk maar uiterlijk 26 juni compleet informeren over alle gevolgen. Ook de veelgestelde vragen en andere informatie op de website van de KNHB worden dan zo snel mogelijk aangepast en/of aangevuld.


Update 28 mei, 17.00 uur
Goed nieuws voor de jeugd C t/m A! Vanaf maandag 1 juni hoeven ook zij op het veld geen 1,5 meter afstand meer te bewaren t.o.v. elkaar. Er is dan ook geen beperking meer in het aantal jeugdleden dat tegelijk op een veld kan/mag. Dit betekent dat er binnen de vereniging onderlinge partijtjes mogelijk zijn als onderdeel van de training.

Let op: Alle andere maatregelen blijven wel van kracht. Zoals: trainers en begeleiders van jeugdteams van 18 jaar en ouder dienen nog wel steeds 1,5 meter afstand te houden tot de spelers en elkaar. (Oefen)wedstrijden tegen teams van andere clubs en toernooien zijn nog niet toegestaan, evenals toeschouwers langs de lijn.
Het aangepaste MHCZ-protocol versie 4 vind je op de pagina met Beleidsstukken & Reglementen.

Voorafgaand aan dit heuglijke nieuws van vanmiddag, hebben de MHCZ-hockeycommissies de leden/ouders vanochtend via de email over het verdere verloop en afronding van het seizoen geïnformeerd. Heb je deze email niet ontvangen? Neem dan contact op met jouw hockeycommissie (Jongste Jeugd t/m E, Junioren D t/m A en Senioren 18+).

Update 27 mei, 21.00 uur
Naar aanleiding van het persmoment van vandaag wil de KNHB zo snel mogelijk duidelijkheid geven over de opening van de clubhuizen per 1 juli. Hierover wordt overlegd met NOC*NSF en VWS. Vooralsnog hebben/krijgen wij helaas geen toestemming om het clubhuis en/of de (buiten)bar voor die tijd te openen.

Al eerder werd duidelijk dat de competities in het nieuwe seizoen zoals gepland vanaf 1 september kunnen worden gestart. Dat is goed nieuws! Om het nieuwe seizoen goed voorbereid te kunnen beginnen, moeten er voor die tijd wel oefenwedstrijden gespeeld kunnen worden. Daarover vinden nu gesprekken plaats tussen KNHB en de overheid. De verwachting is, dat dit weer mogelijk zal zijn vanaf begin augustus.

Update 8 mei, 16.00 uur
Vanaf volgende week ontvangen we de ook de senioren weer op de accommodatie! In je e-mail vind je een bericht met informatie en een link naar het inventarisatie-formulier. Vriendelijk verzoek om dat uiterlijk maandag 11 mei in te vullen, dan kunnen we op basis daarvan een veld-indeling maken voor de seniorenteams en de trimmers.

Het seniorenprotocol van de KNHB:
De senioren mogen per 11 mei weer het veld op. De toestemming geldt specifiek voor trainingen, niet voor wedstrijden, toernooien of andere activiteiten. Net als bij de jeugdgroepen zijn ook deze trainingen alleen mogelijk wanneer iedereen zich aan bepaalde afspraken houdt.

Voor zowel de jeugd in de leeftijd 13 tot en met 18 jaar (C- tot en met A-jeugd) als de senioren geldt dat zij zich tijdens het sporten aan 1,5 meter afstand moeten houden. Voor de jeugd t/m 12 jaar (basisschoolleeftijd, t/m de D) geldt dat niet. Alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden. Ook het spelen van (oefen)wedstrijden of toernooien is niet toegestaan. Clubhuizen (inclusief de horecavoorzieningen van sportverenigingen) en kleedkamers blijven gesloten.

Het protocol van de 13- tot 18-jarigen geldt ook voor senioren. Het maximale aantal personen op een veld blijft 20 (18 spelers en twee begeleiders). De 18+ categorie mag onder begeleiding van minimaal 1 begeleider op de hockeyvelden trainen met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

Update 6 mei, 21.00 uur
Vandaag tijdens de persconferentie van de regering hebben we vernomen dat de corona-maatregelen verder versoepeld worden. Dat is goed nieuws! Wat dit precies betekent voor het hockey (voor senioren in het bijzonder), verwachten we uiterlijk vrijdagavond van de KNHB te vernemen. We komen daarna zo snel mogelijk met aanvullende informatie.

Update 29 april
Op de achtergrond wordt met man en macht gewerkt om onze accommodatie en de trainingen voor de jeugd in te richten, zodat ze vanaf maandag 4 mei weer veilig kunnen sporten en spelen op de club. Uiterlijk donderdagavond 30 april ontvangen de jeugdleden/ouders per e-mail het MHCZ Corona-protocol. Lees dit goed! Iedereen heeft superveel zin om weer te gaan hockeyen. Samen zorgen we ervoor dat dit veilig kan!

Update 21 april, 22.00 uur
Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte eerder deze avond, heeft de KNHB een aantal beslissingen genomen voor de hockeysport in Nederland.

De afgekondigde maatregelen bieden jeugd t/m D de mogelijkheid om te trainen vanaf woensdag 29 april. Vanaf de C t/m de A zijn er ook mogelijkheden om te trainen met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Dat is natuurlijk heel fijn, we weten dat velen niet kunnen wachten om weer samen te kunnen hockeyen!
Maar omdat teveel verplaatsingen van mensen nog steeds niet gewenst zijn, heeft de KNHB wel alle competities van dit seizoen beëindigd, ook van de jeugd.

De KNHB heeft de afgelopen periode aan een hockeyprotocol gewerkt, waarmee hockeyen op de verenigingen voor specifieke groepen weer rustig opgebouwd kan worden. Het sportprotocol en het hockeyprotocol in het bijzonder moeten nog worden goedgekeurd. Wij horen van de KNHB zodra het zover is. Vervolgens kunnen we aan de slag om dit toe te passen op onze vereniging.

Jullie staan te trappelen, maar we vragen om nog even geduld te hebben. Natuurlijk houden wij jullie op de hoogte van wat er kan en mag. En uiteraard hoe we dit gaan organiseren en vanaf wanneer.
Uiteraard hopen we dat er dit seizoen ook nog mogelijkheden komen voor de senioren en de G-hockeyers om weer een balletje te slaan.


Update 1 april, 12.00 uur
Op basis van de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van de overheid en NOC*NSF heeft de hockeybond na de persconferentie van gisteren opnieuw moeten besluiten de wedstrijden in alle competities uit te stellen. Alle eerdere maatregelen blijven van kracht. Dit betekent dat de accommodatie van MHC Zoetermeer in ieder geval gesloten blijft tot en met 28 april. De KNHB onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om, als de omstandigheden het toelaten, de competities (op een alternatieve manier) in mei/juni/juli af te ronden.

Update 24 maart, 13.00 uur
Het bestuur heeft kennis genomen van de persconferentie van 23 maart m.b.t. verdere maatregelen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. We komen zo snel mogelijk met een update over wat dit voor het hockey en onze vereniging betekent.

Update 15 maart, 17.30 uur
De maatregelen van de overheid m.b.t. de indamming van het Coronavirus zijn verder aangescherpt en uitgebreid. Dit betekent dat er tot en met 6 april geen competitie plaatsvindt. De accommodatie van MHC Zoetermeer is en blijft gesloten voor alle leden.

Update 12 maart, 16.15 uur
De KNHB heeft alle wedstrijden afgelast tot en met 31 maart in verband met het Coronavirus. Op verzoek van de KNHB gelast MHCZ met directe ingang ook alle trainingen af en blijft de accommodatie dicht tot en met 31 maart.

Op de website van de KNHB vind je de meest recente berichtgeving:

Wij volgen continu de berichtgeving van het RIVM en de KNHB. Wij raden alle leden/ouders aan de informatie op de website van de KNHB te lezen en de adviezen op te volgen.

Bestuur MHC Zoetermeer