Luchtfoto MHCZ - kopie.jpg Rabofandag.jpg Ballen.jpg Banner 800 x 200.png Afbeelding MHCZ App 2019-klein.jpg Banner website.jpg Goalie.jpg Banner-scheidsbedankt-1.jpg
 
 
Nieuwsafbeelding

Contributie 2019-2020

1-7-2019  | Tijdens de voorjaarsvergadering van maandag 24 juni jl. heeft de ALV ingestemd met de volgende aanpassingen in het contributiehuis:

  • Contributies (alle abonnementen) + €5
  • Toeslag selectieteams + €30
  • Toeslag opleidingsteams + €10
  • Versobering van de blessure-regeling

De afgelopen twee seizoenen is de contributie niet verhoogd (het seizoen daarvoor met €5). De stijging van de contributie is relatief laag, hiermee wordt o.a. de prijsindexatie opgevangen.

Met de verhoging van de toeslag voor selectieteams en opleidingsteams, wil het bestuur een eerlijker verdeling maken in de kosten van breedteteams en topteams.

Voor een volledig overzicht van contributies, toeslagen, kortingen en een uitgebreide toelichting, kun je terecht op de pagina over lidmaatschap en contributies.