Ballen.jpg Banner-scheidsbedankt-1.jpg Banner 800 x 200.png Welkom 2019 bij 5950x1450 mm klein.jpg Goalie.jpg Afbeelding MHCZ App 2019-klein.jpg Banner website.jpg Clubhuis sneeuw uitsnede.jpg Luchtfoto MHCZ - kopie.jpg Rabofandag.jpg FI_20191013_0021-2.jpg
 
 
Nieuwsafbeelding

Pesten op MHCZ...echt niet !

10-11-2019  | Helaas komt (cyber)pesten ook voor op onze club. Dit seizoen heeft de club al een aantal meldingen hierover ontvangen. 

MHCZ wil iedereen een omgeving bieden waarin het veilig en leuk is om te hockeyen. Wanneer er zich op de club een pest-situatie voordoet, ervaren we dit niet alleen als een probleem van de gepeste speler maar ook van het bestuur, begeleiders, de trainers, de ouders en alle andere spelers. Of het nu gaat om woorden, gedrag, sociale media, anonieme briefjes of nog andere dingen; pestgedrag wordt binnen MHCZ op geen enkele manier geaccepteerd. 

Wanneer er wordt vastgesteld dat (herhaaldelijk) pestgedrag voorkomt, wordt de pester aangesproken en worden de ouders/verzorgers van de pester op de hoogte gesteld. Ook de sancties bij het niet naleven van de afspraken worden duidelijk afgesproken. Indien het gedrag niet aanzienlijk verbetert of de ouders/verzorgers van het kind onvoldoende meewerken om het probleem op te lossen, kan er overgegaan worden tot uitsluiting van de vereniging(sactiviteiten) voor een bepaalde periode of zelfs tot een definitieve schorsing overeenkomstig het Huishoudelijk Reglement. 

Dus als je wordt gepest op MHCZ… mag je het echt niet geheim houden! 
Praat er thuis over met je ouders of op de club met bijvoorbeeld jouw coach en/of iemand van de commissie Sportiviteit & Respect. Ook is er een vertrouwenspersoon waarbij je altijd terecht kunt (klik hier om naar het overzicht van commissies te gaan voor contactgegevens).
Aan alle ouders van onze jeugdige leden het verzoek om dit onderwerp thuis te bespreken.

"Samen maken we het leuk” is niet voor niets de slogan van de 17 samenwerkende clubs in de regio. Dus, pesten op MHCZ…echt niet ! 

Commissie Arbitrage, Sportiviteit & Respect