Clubhuis sneeuw uitsnede.jpg D1-actie.jpg Ballenmeisjes D1.jpg Groepsfoto Rabo Fandag header website.jpg Hockeyballen.jpg Luchtfoto header website.jpg Actie H1.jpg Dames 1 23-24.jpg MHCZ clubapp.jpg Heren 1 23-24.JPG
 
 

Contributie

MHCZ CONTRIBUTIE 2024-205

 

CONTRIBUTIE seizoen 2024-2025

      logo mhcz oranje

Goedgekeurd Voorjaars-ALV d.d. 24 juni 2024

 

 

Abonnementen

 Categorie wordt bepaald door de leeftijd op 1 oktober van het lopende jaar 

Senioren 

>18 jaar

veld (training en competitie)

€ 377

Jong-Senioren (O25)

>17 jaar <26 jaar

veld (training en competitie)

€ 377

Duo-lidmaatschap (Jong)Senioren

>18 jaar

veld (training: beiden, competitie: één van de 2)

€ 603 

Trainingslid-Senioren

>18 jaar

veld (alleen training)

€ 232

Trimhockey 

>18 jaar

veld (alleen training)

€ 284

Hockey 7 

>18 jaar

deelname aan hockey7. Inschrijving per blok

€ 45

G-Hockey

 

veld (training en competitie)

€ 231

Junioren A (O18)

16-18 jaar

veld + zaal (training en competitie)

€ 463

Junioren B (O16)

14-16 jaar

veld + zaal (training en competitie)

€ 463

Junioren C (O14)

12-14 jaar

veld + zaal (training en competitie)

€ 463

Junioren D (O12)

10-12 jaar

veld + zaal (training en competitie)

€ 486

Jongste Jeugd E (O10 en O9)

8-9 jaar

veld + zaal (training en competitie)

€ 423 

Jongste Jeugd F (O8)

7 jaar

veld (training en competitie)

€ 295

Coolkids 

6 jaar

veld (training en competitie vanaf maart)

€ 237

Kabouters 

5 jaar

veld (training)

€ 145

Trainingslid-Junioren en Jongste Jeugd

6-18 jaar

uitsluitend het deelnemen aan veldtrainingen in een trainingsteam 

€ 232

Lidmaatschapsgeld  

Lidmaatschap nieuwe leden 

eenmalig, bij aanvang lidmaatschap (vanaf leeftijd coolkids)

€ 95

Toeslagen

Zaalhockey-Senioren 

deelname aan zaalhockey (training en competitie) 

€ 87

Selectieteam

Dames1, Heren1, MO18-1, JO18-1, MO16-1, JO16-1, MO14-1, JO14-1        

€ 176

Opleidingsteam

Dames2, Heren2, MO18-2 MO16-2, MO14-2, JO14-2

€ 91

Opleidingsteam Junioren O12

MO12-1, MO12-2, JO12-1, JO12-2

€ 56

Ambitieteams

MO16-3, JO16-2, MO14-3

€ 56

Trimhockey Training 2x per week ipv 1x per week € 50

Kortingen/Compensaties

ZoetermeerPas, Stichting Leergeld

ZoetermeerPas-2023 te gebruiken voor de contributiebetaling seizoen 2023-2024 

ook werken we samen met Stichting Leergeld. Zie uitleg hieronder.

Blessure, zwangerschap, studie

zie compensatie-regeling en uitleg

Later instromen 

zie contributie-staffel en uitleg

Hockey 7

korting aan MHCZ Seniorenleden. Per blok

€ 25

Boetes

Te late opzegging 

opzegging na 15 mei  

opzegging na 1 juli: gehele contributie plichtig. Zie Opzegreglement

€ 75

Storneren en te late betaling

bij herhaaldelijk storneren en/of geen reactie op herinneringen

€ 50


Wanneer contributie betaling?

 

Aan het begin van het seizoen ontvang je de contributie-factuur. Je kan zelf aangeven in hoeveel maandelijkse termijnen je wil betalen; maximaal 5 termijnen. Kies je voor meer dan 1 termijn dan zijn er wel geringe incassokosten voor verwerking uitgevoerd door LISA/Mollie.

 

 

Hoe wordt de hoogte van de contributie bepaald?

 

Elk verenigingsjaar wordt een begroting opgesteld op basis van aannamens en calculaties van te verwachten vaste en variabele kosten om het verenigingsbeleid uit te voeren. Sommige kosten liggen voor langere termijn vast (zoals accommodatie, clubhuis), andere liggen voor het lopende verenigingsjaar vast (zoals afspraken met trainers en coaches, leveranciers). De hoogte van de contributie verschilt per leeftijd/team omdat er andere kosten zijn per leeftijd/team (meer of minder intensief gebruik van trainingsfaciliteiten en veldgrootte, afdracht aan de KNHB). De begroting wordt aan de Algemene Leden Vergadering voorgelegd, besproken en goedgekeurd.

 

 

Wat is Lidmaatschapsgeld?

Nieuwe leden (vanaf leeftijdscategorie Coolkids) betalen éénmalig Lidmaatschapsgeld. De term "inschrijfgeld” gebruiken we niet omdat het namelijk geen administratieve kosten voor gegevensverwerking zijn. Nee, in het verleden hebben leden de club opgebouwd tot wat het nu is: clubgebouw, accommodatie, organisatie, imago. Een nieuw lid draagt met dit Lidmaatschapsgeld hier nog een stukje aan bij.

Zijn er naast contributie nog andere kosten?

 

Ja, je moet het MHCZ-clubtenue aanschaffen om te kunnen deelnemen aan wedstrijden, het dragen van scheen- en gebitsbescherming is tijdens trainingen en wedstrijden is verplicht, en uiteraard heb je ook een hockeystick en veld-hockeyschoenen nodig. Voor zaalhockey moet je zaal-hockeyschoenen (indoor sportschoenen, non-marking zolen), een zaal-hockeystick en een beschermende zaalhockeyhandschoen (linkerhand) aanschaffen.

Daarnaast ben je vrij om allerlei accessoires aanschaffen, van sporttas tot een masker (verdedigende strafcorner). Maskers worden niet door de vereniging verstrekt.

 

Aan de vaste keeper van een team zal een (basis) keepersuitrusting in bruikleen worden gegeven die goed moet worden onderhouden en aan het einde van het seizoen moet worden ingeleverd. Een hockeystick, of naar wens een keepers-hockeystick, moet de keeper zelf aanschaffen.

Een team dat geen vaste keeper heeft en waar spelers de keepersrol bij toerbeurt vervullen, krijgt een team-keepersuitrusting in bruikleen.

 

Daarnaast zullen er mogelijk kosten zijn die het team, de spelers en/of ouders gedurende het seizoen gezamenlijk maken en met elkaar wensen te delen. Bijvoorbeeld: een team-uitje, team-lunch, koffiepot, deelname aan een toernooi, aanschaf van maskers, aanschaf van team-trainingspakken en dergelijke. De teambegeleiding (teammanager, coach, aanvoerder) heeft hierin meestal een initiërende rol. Dergelijke teamkosten vallen buiten MHCZ en zijn geen onderdeel van de contributie of lidmaatschap. Het zijn keuzes op team-niveau. We rekenen erop dat spelers, teambegeleiding, ouders de eventuele teamuitgaven in goede harmonie met elkaar bespreken en besluiten.

 

In bepaalde landelijke competities, mocht een team in deze klasse zijn ingedeeld, is het gebruikelijk dat het team na een thuiswedstrijd de tegenstander een (eenvoudige) lunch aanbiedt. Bij (Jong)Senioren is het soms gewoonte de tegenstander na de wedstrijd een drankje aan te bieden geboden. Bij de uitwedstrijd doet de tegenstander dat dan ook.


 

 

Nodig, reglementair verplicht

Vrije aanvullende keuze

Wordt door de club verstrekt

Veldhockey

·   Clubtenue (vaste prijs, vaste leverancier)

·   Scheenbeschermers

·   Bitje

·   Veldstick

·   Veldhockeyschoenen

·   Masker (verdedigende strafcorner vanaf E-lijn)

·   Accessoires naar keuze

-

Zaalhockey

·   Zaalstick

·   Zaalhockeyschoenen

·   Zaalhockey handschoen (links)

·   Accessoires naar keuze

-

(Vaste) keeper

·   Adequaat beschermende keepersuitrusting 

·   Accessoires naar keuze

Keeper krijgt keepersuitrusting in bruikleen

Team zonder vaste keeper

·   Adequaat beschermende keepersuitrusting 

 

Team krijgt keepersuitrusting in bruikleen 

Teamkosten

 

Bepalen spelers/ouders gezamenlijk:

·   Maskers (verdedigende strafcorner vanaf E-lijn) 

·   teamuitjes, deelname toernooi, "koffie-pot”

-

Competitiekosten

Soms gebruikelijk om na de wedstrijd thuis de tegenstander uit te nodigen 

-


Zaalhockey

In november wordt op veld 2 een blaashal opgebouwd waar in de maanden december, januari en februari zaaltrainingen zullen worden verzorgd en in het weekend wedstrijden worden gespeeld.

Zaalhockey is een standaard onderdeel van het hockeyseizoen voor alle Jeugdteams en Jongste Jeugdteams E-teams. De kosten voor hen zijn inbegrepen in de reguliere contributie. Het is niet mogelijk individueel te besluiten niet deel te nemen aan zaalhockey en compensatie op de contributie te vragen.

Voor Senioren is deelname aan zaalhockey wel een vrije en individuele keuze. Uiterlijk 1 september moeten zij de keuze hebben aangegeven. Senioren ontvangen in december de contributie-factuur Zaaltoeslag.

Seniorenteam die zich wensen op te splitsen in 2 zaalteams die dan ieder aan de zaalcompetitie deelnemen, betalen extra deelname voor zaalhockey (afdracht aan de KNHB). Deze teams trainen wel gezamenlijk.

Teams die niet deelnemen aan zaalhockey (Coolkids, G-hockey, Trim, Jongste Jeugd F), kunnen doortrainen in de wintermaanden als de weercondities dit toelaten. Voor Kabouters is gedurende de wintermaanden geen training.

 

 

Trainingslid-Junioren

 

Als Trainingslid-Junioren hoef je niet te wachten om met hockey te beginnen als er (nog) geen plaats is in een competitie-spelend team. Aan competitiewedstrijden kan je helaas nog niet deelnemen maar in de trainingen leer je hockeyen en speel je al snel partijtjes of oefenwedstrijden. Je traint met andere trainingsleden van zoveel mogelijk gelijke leeftijd en niveau in een trainingsteam. Zodra je er aan toe bent en er komt een plaats vrij in een competitie-spelend team, of er kan een nieuw voltallig team gevormd worden, word je overgeplaatst.

Afhankelijk van het moment van instroming in een competitie-spelend team vindt herberekening plaats van de contributie. Er moet dan misschien iets worden bijbetaald.

 

 

Trainingslid-Senioren

Wil je graag verbonden blijven met het team waarmee je gehockeyd hebt maar zijn er redenen dat je niet kan deelnemen aan wedstrijden, dan kan je Trainingslid-Senioren worden. Je traint alleen mee maar je bent niet gerechtigd om deel te nemen aan de (veld of zaal) competitie.

 

 

Selectieteams, opleidings- en ambitieteams

 

Deelnemen in een selectie-, opleidings- en ambitieteams betekent dat je een meer dan gemiddeld talent hebt voor hockey. Dit wordt bepaald door meerdere functionarissen op de vereniging bepaald (Technischecommissie, trainer(s)/coach(es). Maar van je wordt ook commitment en discipline verwacht, zoals aanwezigheid, inzet, intrinsieke motovatie. Voor deelname in een dergelijk team geldt een toeslag.

In de regel zijn dit: het 1e team (= selectieteam), het 2e team (= opleidingsteam) en in enkele lijnen het 3e team (= ambitieteam). Deze teams 'verschillen' ten opzichte van zogenaamde breedteteamsen krijgen een meer specifieke training en/of meer trainingsmomentenper week en/of een (gecombineerde) coach-trainer toegewezen.

 

 

ZoetermeerPas

 

De contributie kan (deels) worden betaald met het sport/cultuurbudget van ZoetermeerPas. De waarde van de Pas van 2024 kan alleen worden gebruikt voor de contributiebetaling van seizoen 2024-2025 en is geldig tot 1 december 2024. Wil je gebruik maken van jouw ZoetermeerPas voor betaling van contributie? Geef dat dan aan het begin van het seizoen door aan [email protected]

 

 

Later instromen

 

Het verenigingsjaar start op 1 juli en eindigt op 30 juni. Trainingen en oefenwedstrijden starten in augustus, de competitie start in september. Je kunt ook later in het seizoen instromen als lid en beginnen met hockeyen. De contributie is dan lager. Zie bijlage Contributiestaffel.

Niet het moment van inschrijving geldt, maar het moment dat je met hockeyen start.

Bij later instromen kan niet in termijnen worden betaald. De contributie wordt in één keer afgeschreven.

 

 

Contributie-teruggaaf

Blessure

Bij een blessure die het verder hockeyen onmogelijk maakt bestaat de mogelijkheid op compensatie van de contributie. Wij voeren hierin echter een terughoudend beleid. Bij een onduidelijke motivatie kan om een medische verklaring worden gevraagd.Recht op compensatie vervalt als melding van de blessure en/of er niet meer gehockeyd kon worden als gevolg van de blessure niet tijdig is gemeld. De blessure hoeft geen verband te houden met een gebeurtenis tijdens of doorhet hockeyen.

Meld een blessure aan de lijncoördinatoren penningmeester. Kan je het hockeyen hervatten, geef dat dan direct door aan de lijncoördinator en penningmeester zodat berekend kan worden wat de compensatie wordt. De duur van de blessure bepaalt de hoogte van de compensatie.Zie tabel Compensatie ivm blessure 2024-2025.De compensatie wordt aan het einde van het verenigingsjaar (eind juni) automatisch teruggestort. De compensatie kan niet eigenhandig worden verrekend met contributiebetalingen. Het zijn gescheiden processen.

 

Zwangerschap: het niet meer kunnen hockeyen ivm zwangerschap volgt dezelfde procedure als bij blessure.

Studie/buitenlandse stages: Het niet meer kunnen hockeyen ivm studie of stage in het buitenland, volgt dezelfde procedure als bij blessure. Bij een tijdelijke tewerkstelling elders of het volgen van een studie in opdracht van je werkgever geldt geen compensatie.

Bijzondere situaties: In bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld verhuizing of ziekte, kan aanvraag worden gedaan voor compensatie van de contributie. In het bestuur zal de aanvraag worden behandeld.

 

CONTRIBUTIESTAFFEL BIJ LATERE INSTROOM

2024-2025

                logo mhcz oranje

Lidmaatschap/hockeyen vangt aan in de maand ...

Compensatie, percentage van verschuldigde jaar contributie 

excl. lidmaatschapsgeld

September

geen

Oktober

geen

November

20%

December

20% 

Januari

40%

Februari

40%

Maart

70%

April

70%

Mei

70%

Juni

70%

 


COMPENSATIE ivm BLESSURE

2024-2025

                    logo mhcz oranje

Geldt ook voor buitenlandse stage/studie en afwezigheid ivm zwangerschap

Compensatie, percentage van verschuldigde jaarcontributie excl. lidmaatschapsgeld

Eerste 3 maanden

geen

4 maanden

10%

5 maanden

15%

6 maanden

20%

7 maanden

25%

8 maanden

30%

9 maanden

40%

10 maanden (gehele seizoen)

50%

 


Boetes bij te late betaling en schorsing

Leden die zich niet houden aan de betalingsverplichtingen, zoals het stelselmatig storneren van incasso's, en/of niet reageren op verzoeken om de betaling zelf alsnog te voldoen, kunnen een boete van €50 tegemoet zien.

Wij voeren een consistent beleid dat de contributie moet worden voldaan. Dit geldt voor ieder lid. Het niet of niet geheel voldoen van de contributie zal uiteindelijk tot formele schorsing leiden. Je kan dan niet meer deelnemen aan wedstrijden, trainingen en verenigingsactiviteiten totdat betaling heeft plaatsgevonden. Meerdere personen binnen de vereniging moeten hierover geïnformeerd worden om de schorsing te kunnen handhaven. Ook jouw team wordt gedupeerd door dat ze een speler missen. Hopelijk kan dit alles worden voorkomen door tijdige en volledige betaling van de contributie.