Hockeyballen.jpg Clubhuis sneeuw uitsnede.jpg MHCZ clubapp.jpg Ballenmeisjes D1.jpg Heren 1 23-24.JPG Actie H1.jpg Luchtfoto header website.jpg D1-actie.jpg Groepsfoto Rabo Fandag header website.jpg Dames 1 23-24.jpg
 
 

Contributie

MHCZ CONTRIBUTIE 2023-2024

 

CONTRIBUTIE seizoen 2023-2024 

      logo mhcz oranje

Goedgekeurd Voorjaars-ALV d.d. 26 juni 2023 

 

 

Abonnementen

 Categorie wordt bepaald door de leeftijd op 1 oktober van het lopende jaar 

Senioren 

>18 jaar

veld (training en competitie)

€ 377

Jong-Senioren (O25)

>17 jaar <26 jaar

veld (training en competitie)

€ 377

Duo-lidmaatschap (Jong)Senioren

>18 jaar

veld (training: beiden, competitie: één van de 2)

€ 603 

Trainingslid-Senioren

>18 jaar

veld (alleen training)

€ 232

Trimhockey 

>18 jaar

veld (alleen training)

€ 284

Hockey 7 

>18 jaar

deelname aan hockey7. Inschrijving per blok

€ 45

G-Hockey

 

veld (training en competitie)

€ 231

Junioren A (O18)

16-18 jaar

veld + zaal (training en competitie)

€ 463

Junioren B (O16)

14-16 jaar

veld + zaal (training en competitie)

€ 463

Junioren C (O14)

12-14 jaar

veld + zaal (training en competitie)

€ 463

Junioren D (O12)

10-12 jaar

veld + zaal (training en competitie)

€ 486

Jongste Jeugd E (O10 en O9)

8-9 jaar

veld + zaal (training en competitie)

€ 423 

Jongste Jeugd F (O8)

7 jaar

veld (training en competitie)

€ 295

Coolkids 

6 jaar

veld (training en competitie vanaf maart)

€ 237

Kabouters 

5 jaar

veld (training)

€ 191

Trainingslid-Junioren en Jongste Jeugd

6-18 jaar

uitsluitend het deelnemen aan veldtrainingen in een trainingsteam 

€ 232

Lidmaatschapsgeld  

Lidmaatschap nieuwe leden 

eenmalig, bij aanvang lidmaatschap

€ 95

Toeslagen

Zaalhockey-Senioren 

deelname aan zaalhockey (training en competitie) 

€ 87

Selectieteam

Dames1, Heren1, MO18-1, JO18-1, MO16-1, JO16-1, MO14-1, JO14-1        

€ 176

Opleidingsteam

Dames2, Heren2, MO18-2 MO16-2, MO14-2, JO14-2

€ 91

Opleidingsteam Junioren O12

MO12-1, MO12-2, JO12-1, JO12-2

€ 56

Ambitieteams

MO16-3, JO16-2, MO14-3

€ 56

Kortingen/Compensaties

ZoetermeerPas, Stichting Leergeld

ZoetermeerPas-2023 te gebruiken voor de contributiebetaling seizoen 2023-2024 

ook werken we samen met Stichting Leergeld. Zie uitleg hieronder.

Blessure, zwangerschap, studie

zie compensatie-regeling en uitleg

Later instromen 

zie contributie-staffel en uitleg

Hockey 7

korting aan MHCZ Seniorenleden. Per blok

€ 25

Boetes

Te late opzegging 

opzegging na 15 mei  

opzegging na 1 juli: gehele contributie plichtig. Zie Opzegreglement

€ 75

Storneren en te late betaling

bij herhaaldelijk storneren en/of geen reactie op herinneringen

€ 50


Wanneer contributie betaling?

Na ontvangst van de contributie-factuur aan het begin van het seizoen, kan je nu zelf het aantal termijnen aangeven. Je kan kiezen tot maximaal 5 termijnen. Bij 5 termijnen zal het laatste termijn dan eind januari 2023 zijn. Kies je voor meer dan 1 termijnen dan worden er incassokosten gerekend. Deze incassokosten komen niet ten goede aan de vereniging maar dragen de kosten van een nieuw opgezet en geautomatiseerd incassosysteem dat onderdeel is van de nieuwste versie van ons ledenadministratiesysteem LISA en van Mollie voor incasso-verwerking. 

 

Hoe wordt de contributie bepaald?

De belangrijkste inkomsten voor de vereniging is de bijdrage van leden, oftewel: contributie. Elk verenigingsjaar stellen we een begroting samen om het verenigingsbeleid te kunnen realiseren. De begroting wordt verantwoord door een aantal aannamen en calculaties van te verwachten vaste en variabele kosten. Sommige verenigingskosten liggen voor langere termijn vast (zoals accommodatie, clubhuis), andere liggen voor het lopende verenigingsjaar vast (zoals afspraken met trainers, leveranciers, het aantal coaches en trainers). De hoogte van de contributie verschilt per leeftijd/team omdat er andere kosten zijn per leeftijd/team, zoals de hoogte van de afdracht aan de KNHB of het meer of minder intensief gebruik van trainingsfaciliteiten. De begroting wordt aan de Algemene Leden Vergadering voorgelegd, besproken en goedgekeurd.

 

Wat is Lidmaatschapsgeld?

Nieuwe leden betalen eenmalig lidmaatschapsgeld. Ben je ooit eens eerder lid geweest van MHCZ dan hoef je natuurlijk niet nogmaals te betalen. 

Wij gebruiken de term "inschrijfgeld” liever niet want dat klinkt alsof het om administratieve kosten voor gegevensverwerking gaat. Dat is niet zo. Lidmaatschapsgeld is een bijdrage aan wat leden in het verleden hebben geïnvesteerd en daarmee de vereniging hebben vormgegeven: de accommodatie, clubhuis, organisatie, imago. Een nieuw lid draagt hier ook een stukje aan bij. 

 

Zijn er naast contributie nog andere kosten?

Naast contributie moet je het MHCZ-clubtenue aanschaffen om te kunnen deelnemen aan wedstrijden. Ook moeten scheenbeschermers en een gebitsbescherming (bitje) worden aangeschaft. Het dragen van scheen- en gebitsbescherming is tijdens trainingen en wedstrijden verplicht gesteld door de KNHB. En uiteraard heb je ook een hockeystick en veld-hockeyschoenen nodig. 

Voor zaalhockey moet je zaal-hockeyschoenen (indoor sportschoenen, non-marking zolen), een zaal-hockeystick en een beschermende zaalhockeyhandschoen (linkerhand) aanschaffen. Het dragen van een zaalhockeyhandschoen is naast scheenbeschermers en een bitje verplicht gesteld. 

Daarnaast ben je vrij om allerlei accessoires aanschaffen, van sporttas tot een masker (verdedigende strafcorner). Maskers worden niet door de vereniging verstrekt. 

 

Aan de vaste keeper van een team zal een (basis) keepersuitrusting in bruikleen worden gegeven die aan het einde van het seizoen moet worden ingeleverd. Een (keepers-)hockeystick moet je als keeper zelf aanschaffen. Met allerlei accessoires en persoonlijke voorkeuren kan je je uitrusting uitbreiden. 

Een team dat geen vaste keeper heeft en waar meerdere spelers de keepersrol bij toerbeurt vervullen, krijgt een team-keepersuitrusting in bruikleen. De (veld)hockeystick kan tijdens zo’n keeperstoerbeurt worden gebruikt. 

 

Daarnaast zullen er ook kosten zijn die het team, de spelers en/of ouders gedurende het seizoen gezamenlijk maken en met elkaar wensen te delen. Dit verschilt per team. Bijvoorbeeld: een team-uitje, team-lunch, koffiepot, deelname aan een toernooi, aanschaf van maskers, aanschaf van team-trainingspakken en dergelijke. De teambegeleiding (teammanager, coach) heeft hierin meestal een initiërende rol. Vaak wordt overeengekomen om voor dergelijke uitgaven een team-pot in het leven te roepen waaraan iedereen bijdraagt en die door de teammanager wordt beheerd of per uitgaven wordt er een tikkie in de groepsapp gestuurd. De bijdragen aan dergelijke teamkosten zijn echter altijd op vrijwillige basis. Het valt buiten MHCZ en is geen onderdeel van de contributie of lidmaatschap. Het zijn keuzes op team-niveau. We rekenen erop dat spelers, teambegeleiding, ouders de eventuele teamuitgaven in goede harmonie met elkaar bespreken en besluiten.

 

In bepaalde landelijke competities, mocht een team in deze klasse zijn ingedeeld, is het gebruikelijk dat het team na een thuiswedstrijd de tegenstander een eenvoudige lunch aanbiedt (‘competitie-kosten’). In de (Jong) Senioren competitie is het niet ongebruikelijk dat na de wedstrijd een drankje wordt aangeboden. Bij de uitwedstrijd doet de tegenstander dat dan ook. Dit zijn teamkosten en worden niet door de vereniging vergoed. 

 

 

Nodig, reglementair verplicht

Vrije aanvullende keuze

Wordt door de club verstrekt

Veldhockey

·   Clubtenue (vaste prijs, vaste leverancier)

·   Scheenbeschermers

·   Bitje

·   Veldstick

·   Veldhockeyschoenen

·   Masker (verdedigende strafcorner vanaf E-lijn)

·   Accessoires naar keuze

-

Zaalhockey

·   Zaalstick

·   Zaalhockeyschoenen

·   Zaalhockey handschoen (links)

·   Accessoires naar keuze

-

(Vaste) keeper

·   Adequaat beschermende keepersuitrusting 

·   Accessoires naar keuze

Keeper krijgt keepersuitrusting in bruikleen

Team zonder vaste keeper

·   Adequaat beschermende keepersuitrusting 

 

Team krijgt keepersuitrusting in bruikleen 

Teamkosten

 

Bepalen spelers/ouders gezamenlijk:

·   Maskers (verdedigende strafcorner vanaf E-lijn) 

·   teamuitjes, deelname toernooi, "koffie-pot”

-

Competitiekosten

Soms gebruikelijk om na de wedstrijd thuis de tegenstander uit te nodigen 

-

 

 

Zaalhockey

In november wordt op veld 2 een blaashal opgebouwd waar in de maanden december, januari en februari zaaltraining zullen worden verzorgd en in het weekend wedstrijden worden gespeeld. 

Het aantal teams dat zaalhockey speelt is groot zo dat er mogelijk extra sportzalen gehuurd moeten worden in Zoetermeer en omstreken.

 

Zaalhockey is een standaard onderdeel van het hockeyseizoen voor alle Jeugdteams en Jongste Jeugdteams E-teams. De kosten voor hen zijn inbegrepen in de reguliere contributie. Het is niet mogelijk individueel te besluiten niet deel te nemen aan zaalhockey en compensatie op de contributie te vragen.

 

Voor Senioren is deelname aan zaalhockey wel een vrije en individuele keuze. Uiterlijk 1 september moeten zij de keuze hebben aangegeven. Deelnemers ontvangen een separate contributie (zaal-toeslag). 

Seniorenteam die zich wensen op te splitsen in 2 zaalteams (die ieder aan de zaalcompetitie deelnemen) betalen deelname kosten (afdracht aan de KNHB tbv zaalhockey). Deze teams trainen wel gezamenlijk. Er bestaat geen trainingslidmaatschap voor zaalhockey. Leden die niet willen/kunnen deelnemen aan de competitie en wel aan de trainingen, betalen de geldende toeslag voor zaalhockey.

 

Teams die niet deelnemen aan zaalhockey (Coolkids, G-hockey, Trim, Jongste Jeugd F), kunnen doortrainen in de wintermaanden als de weercondities dit toelaten. Voor Kabouters is gedurende de wintermaanden geen training.  


Trainingslid-Senioren  

Wil je graag verbonden blijven met het team waarmee je altijd gehockeyd hebt, maar zijn er redenen dat je niet meer wil of kan deelnemen aan wedstrijden, dan kan je Trainingslid-Senioren worden. 

Je traint alleen mee maar je bent niet gerechtigd om deel te nemen aan de (veld of zaal) competitie. 

 

Trainingslid-Junioren

Het abonnement Trainingslid-Junioren beantwoordt aan de behoefte om te starten met hockeyen ook als er nog geen plaats is in een competitie-spelend team. Niet wachten op een wachtlijst, maar gewoon direct beginnen met hockeyen. Aan competitiewedstrijden kun je als trainingslid helaas niet deelnemen, maar in trainingen leer je hockeyen en als het even kan speel je ook al partijtjes of oefenwedstrijden tegen andere (trainings-)teams. Een trainingslid traint in een trainingsteam met andere nieuwe leden die zoveel mogelijk van gelijke leeftijd en niveau zijn. Zodra een plaats vrijkomt in een competitie-spelend team of er kan een voltallig nieuw team worden gevormd uit het trainingsteam, word je overgeplaatst. Lukt dat nog niet, dan in ieder geval volgend seizoen. 

Afhankelijk van het moment van instroming in een competitie-spelend team vindt herberekening van de contributie plaats. Het verschil tussen het reguliere-abonnement (inclusief "Contributiestaffel bij latere aanvang”) en het trainingslid-abonnement, moet dan eventueel nog worden bijbetaald. 

 

Selectieteams, opleidings- en ambitieteams

De selectie-, opleidings- en ambitieteams worden aan het begin van het seizoen aangewezen. In de regel zijn dit: het 1e team (= selectieteam), het 2e team (= opleidingsteam) en in enkele lijnen het 3e team (= ambitieteam). Deze teams 'verschillen' van zogenaamde breedteteams en krijgen een meer specifieke training en/of meer trainingsmomenten per week en/of een (gecombineerde) coach-trainer toegewezen, en betalen hiervoor een toeslag. 

 

Alle teams uit de E-lijn en D-lijn krijgen standaard 2x per week training. 

Elk kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen wijze. Een talentvol kind op jeugdige leeftijd betekent niet altijd een talentvolle hockeyer op oudere leeftijd. Immers interesse en voorkeuren van het kind kunnen in de jaren wijzigen en ook zaken als: intrinsieke motivatie, loyaliteit en inzet zijn belangrijk en wegen mee in de samenstelling van selectieteams. Er kunnen ‘laatbloeiers’ zijn, kinderen die nu niet ‘opvallen’ maar wel latent de juiste vaardigheden en instelling hebben en zich ontwikkelen tot een talentvolle hockeyer. 

Wij zien graag de sportieve ambities en hockeyvaardigheden van onze (jonge) leden en club verder groeien en investeren daarom in extra trainingen aan deze groepen en we investeren in een hogere kwaliteit van de trainingen door onder andere meer intensieve begeleiding. De eerste teams van de E-lijn en de D-lijn zullen nog wel grotendeels worden ingedeeld op talent.

 

Bovenstaande ontwikkelingsmogelijkheid geldt ook voor spelers/speelster van breedteteams in de C, B, en A-lijn. Ook hier zullen ‘laatbloeiers’ en/of zeer gemotiveerde kinderen zijn met ambities. Iedereen krijgt de mogelijkheid zich te kwalificeren voor een vaste tweede training per week in een zogenaamde ambitiegroep (samengesteld uit spelers van diverse teams). 

 

ZoetermeerPas en Stichting Leergeld

De contributie kan (deels) worden betaald met het sport/cultuurbudget van ZoetermeerPas. Het budget van de Pas van 2023 kan alleen worden gebruikt voor de contributiebetaling van seizoen 2023-2024. De Pas van 2023 is geldig tot 1 december 2023. Wil je gebruik maken van jouw ZoetermeerPas voor betaling van contributie? Geef dat dan tijdig door aan [email protected] Het budget van de Pas van 2024 kan alleen gebruikt worden voor de contributiebetaling van seizoen 2024-2025.

 

Stichting Leergeld heeft tot doel om kinderen of volwassen die extra financieel steun behoeven toch te kunnen laten sporten. Wij werken samen met Stichting Leergeld. Jaarlijks is er een aantal leden die mede dankzij de steun van Stichting Leergeld hockeyen. Voor de voorwaarden en het indienen van een aanvraag verwijzen we Stichting Leergeld.

 

Later instromen

Het verenigingsjaar start op 1 juli en eindigt op 30 juni. Trainingen en oefenwedstrijden starten in augustus, de competitie start in september. Je kunt ook later in het seizoen instromen als lid en beginnen met hockeyen. De contributie is dan lager. Zie bijlage Contributiestaffel. 

Niet het moment van inschrijving geldt, maar het moment dat je met hockeyen start. 

Bij later instromen kan niet in termijnen worden betaald. De contributie wordt in één keer afgeschreven. Of er plaats voor je is in een bestaand en competitie-spelend team, is een andere vraag. Misschien kom je eerst in een Trainingsteam.

 

Contributie-teruggaaf 

Blessure

Bij een blessure die het verder hockeyen onmogelijk maakt, bestaat de mogelijkheid op compensatie van de contributie. Wij voeren hierin echter een terughoudend beleid. Bij een onduidelijke motivatie kan om een medische verklaring worden gevraagd. Recht op compensatie vervalt als melding van de blessure en/of er niet meer gehockeyd kon worden als gevolg van de blessure, niet tijdig is gemeld. De blessure hoeft geen verband te houden met een gebeurtenis tijdens of door het hockeyen.

Meld een blessure tijdig aan de lijncoördinator en aan [email protected]  Uiteraard ook aan je trainer(s)/coach(es)/teambegeleiding. Houd gedurende je blessure contact met je team. Kan je het hockeyen hervatten, geef dat dan direct door aan de lijncoördinator en aan  [email protected] zodat de blessure-duur kan worden berekend. De duur van de blessure bepaalt de hoogte van de compensatie. Zie tabel Compensatie ivm blessure 2023-2024. De compensatie wordt aan het einde van het verenigingsjaar (eind juni) automatisch teruggestort. De compensatie kan niet eigenhandig worden verrekend met contributiebetalingen. Het zijn gescheiden processen. 


Zwangerschap

Het niet meer kunnen hockeyen ivm zwangerschap, volgt dezelfde procedure als bij blessure.


Stages

Het niet meer kunnen hockeyen ivm studie in het buitenland, volgt dezelfde procedure als bij blessure. Bij een tijdelijke tewerkstelling elders of het volgen van een studie in opdracht van je werkgever geldt geen compensatie.


Bijzondere situaties

In bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld verhuizing of ziekte, kan aanvraag worden gedaan voor compensatie van de contributie. In het bestuur zal de aanvraag worden behandeld. 

 

CONTRIBUTIESTAFFEL BIJ LATERE INSTROOM

2023-2024

                logo mhcz oranje

Lidmaatschap/hockeyen vangt aan in de maand ...

Compensatie, percentage van verschuldigde jaar contributie 

excl. lidmaatschapsgeld

September

geen

Oktober

geen

November

20%

December

20% 

Januari

40%

Februari

40%

Maart

70%

April

70%

Mei

70%

Juni

70%

 


COMPENSATIE ivm BLESSURE

2023-2024

                    logo mhcz oranje

Geldt ook voor buitenlandse stage/studie en afwezigheid ivm zwangerschap

Compensatie, percentage van verschuldigde jaarcontributie excl. lidmaatschapsgeld

Eerste 3 maanden

geen

4 maanden

10%

5 maanden

15%

6 maanden

20%

7 maanden

25%

8 maanden

30%

9 maanden

40%

10 maanden (gehele seizoen)

50%

 


Boetes bij te late betaling en schorsing 

Leden die zich niet houden aan de betalingsverplichtingen, zoals het stelselmatig storneren van incasso's, en/of niet reageren op verzoeken om de betaling zelf alsnog te voldoen, en/of na 15 december de contributie nog niet geheel hebben voldaan, betalen een boete van €50

Voor leden die hun contributie nog per factuur betalen is deze datum 15 september.

 

Wij voeren een consistent beleid dat de contributie moet worden voldaan. Dit geldt voor ieder lid. Het niet of niet geheel voldoen van de contributie zal uiteindelijk tot formele schorsing leiden. Je kan dan niet meer deelnemen aan wedstrijden, trainingen en verenigingsactiviteiten totdat betaling heeft plaatsgevonden. Meerdere personen binnen de vereniging moeten hierover geïnformeerd worden om de schorsing te kunnen handhaven.